Tìm thấy 36 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16/2023/NQ-HDND Nghị Quyết Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 - 2030 07/12/2023
2 0 Nghị Quyết Đề cuong tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 07/12/2023
3 34/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16/09/2022
4 08/2022/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 01/07/2022
5 56-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025 29/12/2021
6 45-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 01/10/2021
7 461/QĐ-UBND Nghị Quyết phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 09/08/2021
8 02/2021/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 16/07/2021
9 Số 33-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 22/06/2021
10 Số 29-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh 16/06/2021
11 358/QĐ-UBND Nghị Quyết VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN HÀNG HÓA, TẬP TRUNG VÀO CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC, ĐẶC SẢN THEO CHUỖI LIÊN KẾT BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 08/06/2021
12 25-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 25/05/2021
13 24-NQ/TU Nghị Quyết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/05/2021
14 1262/NQ-UBTVQH14 Nghị Quyết về việc điều chỉnh địa giới cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 27/04/2021
15 11/2020/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/12/2020
16 86/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn 24/12/2020
17 Số 55 /NQ-HĐND Nghị Quyết Thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 20/11/2020
18 Số 05/2019/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 01/08/2019
19 Số: 02/2019/NQ-HĐND Nghị Quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
20 01/2019/NQ-HĐND Nghị Quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HỘI NÔNG DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG
– GPXB số: 20/GP-TTĐT của Sở Thông tin & Truyền thông, cấp ngày 10/04/2018
– Chịu trách nhiệm: Bà Đào Thị Mai - Chủ tịch Hội
– Biên tập và Quản trị :Ban Xây dựng hội, Hội HND tỉnh
– Địa chỉ : Tổ 16, Phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
– Đ.Thoại: 0207 3822 667 – Email: hoinongdan@tuyenquang.gov.vn

THỜI TIẾT TUYÊN QUANG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 15
Tổng số truy cập:

© 2017 Bản quyền thuộc về Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang | Thiết kế bởi ICTtuyenquang - Ghi rõ nguồn http://hoinongdantuyenquang.org.vn khi phát hành lại thông tin từ website này !